Short Time-to-Value

Sorsebridge Data Driven Transformation Approach

Op basis van onze ervaringen in meerdere BI-projecten en met moderne BI- en Analytics-omgevingen, hebben we Agile Analytics ontwikkeld: een projectaanpak die de problematiek van klassieke BI-implementaties optimaal adresseert en de organisatie daadwerkelijk data gedreven laat werken.

BI-projecten hadden in het verleden te kampen met een aantal problemen:

  1. Lange time-to-value, in het algemeen doordat er heel veel tijd werd besteed aan het ontwerp van een datawarehouse;
  2. Beperkte betrokkenheid van gebruikers;
  3. Lage adoptiegraad van de opgeleverde rapporten;
  4. Slecht geteste rapporten, met lage kwaliteit informatievoorziening tot gevolg.

De fundamentele oorzaak van deze probleem is gelegen in beperkte betrokkenheid van de afnemers van de informatie, en wanneer deze betrokken waren, de moeite die deze gebruikers hadden om duidelijk te maken welke inzichten ze echt nodig hebben.

Agile Analytics betekent een radicaal andere manier van omgaan met data en Analytics. In deze aanpak staat de gebruiker centraal, en is de inbreng van IT slechts faciliterend voor de informatievoorziening naar de gebruiker. Het centrale uitgangspunt van Agile Analytics is dat de gebruiker niet hoeft te kunnen aangeven wat zij nodig heeft: pas door een prototype van een rapport of dashboard te zien, krijgt ze duidelijkheid over welke inzichten het rapport moet leveren. In korte iteraties kan met prototypes snel worden toegewerkt naar duidelijkheid in de eisen die aan een rapport worden gesteld. Seeing is immers believing.

Het grote voordeel van Agile Analytics is dat heel vroeg in het project duidelijkheid ontstaat over de waarde die de oplossing levert, waarmee ook het momentum en het draagvlak in de organisatie groeit en funding voor implementatie kan worden gerealiseerd. Ontwikkelde prototypes worden ingebed in de uiteindelijke architectuur, en zijn daarbij leidend voor de ontwikkeling. De gebruiker weet dan al precies wat het rapport moet leveren, en is nauw betrokken bij het ontwikkel- en testproces.

Na ingebruikname van een rapport herhaalt de cyclus zich op grotere schaal: de organisatie leert met het rapport te werken en doet daarmee ervaring op die weer leidt tot verbeteringen van het rapport. In de Agile Analytics methodiek wordt dit leer- en evaluatieproces expliciet gestructureerd, waarmee een continu toenemende waarde voor de organisatie wordt gewaarborgd.

Microsoft Power BI is een van de leidende moderne platforms voor BI en analytics, en is bij uitstek geschikt om invulling te geven aan Agile Analytics. Maar de methodiek is ook met andere platforms in te vullen. Meer weten? Neem contact met ons op…

Data Driven Transformation Approach

Maak kennis met de unieke Sorsebridge Data Driven Transformation Approach voor een korte time-to-value.

data driven transformation approach
BI & Analytics as a continous proces

BI & Analytics as a Continuous Process